21-kwietnia 2017r odbyło się otwar­cie Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas w Ełku przy
ul. Kościuszki 18. Wolontariusze mogą uczest­ni­czyć dzięki temu w róż­no­rod­nych zaję­ciach także przy­go­to­wa­nych przez ani­ma­to­rów. Czytaj dalej

  • Facebook
  • Google Plus
  • NK
  • Twitter