Archiwum

Wszystkie posty Luty, 2015

Już po raz drugi Parafialny Zespół Caritas z Kalinowa wraz z księdzem proboszczem Albertem Interewicz, zorganizował 15 lutego 2015 r. Bal Seniora. Odbył się on w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie. Bal okazał się doskonałym pomysłem na integrację seniorów, którzy bawili się przy dźwiękach muzyki z lat swojej młodości. Czytaj dalej


Lokalni Liderzy Szkoleń Promykowego Ratownika w dniu 12 lutego 2015 r. przeszkolili 29 uczniów Szkoły Podstawowej w Kożuchach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzi ratownicy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali części teoretycznej, jednak największe emocje wzbudziła część praktyczna. Każdy z uczestników nauczył się zasad udzielania pierwszej pomocy, ocenę stanu poszkodowanego, ABC postępowania z osobą poszkodowaną, kontrolę czynności życiowych, postępowania z osobą nieprzytomną oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. Czytaj dalej